Fòm Konsomasyon Konpetans

masshire logo
               scc logo               welcome projecteast somerville          union sqaure

Pwogram Konstriksyon Konesans ofri klas Lang Angle pou ede sipòte anplwaye ti biznis Somerville yo.

  1. Pou kwalifye pou pwogram la, ou dwe travay pou yon ti biznis nan Somerville (mwens pase 100 anplwaye) ak satisfè kondisyon revni nou yo.

Pou plis enfòmasyon:

tanpri kontakte Jimmy Rao, jrao@masshiremetronorth.org
Svp ba nou kek information sou boss ou a: