Fòm Konsomasyon Konpetans

masshire logo
               scc logo               welcome projecteast somerville          union sqaure

Pwogram Konstriksyon Konesans ofri klas Lang Angle pou ede sipòte anplwaye ti biznis Somerville yo.

  1. Pou kwalifye pou pwogram la, ou dwe travay pou yon ti biznis nan Somerville (mwens pase 100 anplwaye) ak satisfè kondisyon revni nou yo.

Klas yo

1. The Welcome Project:

Detay: 7 semèn 29 avril - 12 jen, Lendi ak Mèkredi

Klas Maten:

9am-11am Connexion Church (149 Broadway, Somerville, MA 02145)

Klas Aswè:

6:15pm-7:45pm at Mystic Activity Center (530 Mystic Ave #112, Somerville, MA 02145)


2. SCALE:

 Detay: 13 semèn 7 me - 1 out, Madi ak Jedi
Klas Maten: 
8:30am-11am Somerville Center for Adult Learning Experience (167 Holland St, Somerville, MA 02144)
Klas Aswè: 
6:00pm-8:30pm Somerville Center for Adult Learning Experience (167 Holland St, Somerville, MA 02144)

Pou plis enfòmasyon:

tanpri kontakte Jimmy Rao, jrao@masshiremetronorth.org

Svp ba nou kek information sou boss ou a: