Конкурс за ученически еко проекти - 2024 г.

Срокът за подаване на кандидатури в конкурса за ученически еко проекти бе 28 февруари 2024 г. 

Очаквайте резултатите в края на м. март.