Kikora-kurs for Steinkjer kommune 03.04.24

DATO: 03.04.2024
TID:     13:00 - 15:00
STED:  Steinkjer ungdomsskole

I dette kurset inviterer vi deg som lærer inn i en gruppe og du får oppleve Kikora fra elevsiden. Vi modellerer en læringsøkt med deg som elev og ser nærmere på arbeidsflyten mellom lærer og elev.

Del 1
  • Gjøremål – tildeling av læringspakker fremfor enkeltoppgaver
  • Introduksjon/Diskusjon – Læringssti A,B,C – Utsjekk
  • Hvordan tilpasse innholdet i et gjøremål?
  • Hvordan tildele gjøremålet til enkeltelever eller mindre elevgrupper?
  • Gjøremålsrapporten - oppfølging av elevenes læringsutbytte
Del 2
  • Introduksjon til Kikora Vurdering - Kikoras nye testverktøy
  • Basert på gjøremålet vi har jobbet med avslutter vi med en test. Vi oppretter testen i fellesskap og ser på hvilke muligheter dette verktøyet gir deg som lærer.  Er det mulig å lage et vurderingsopplegg som elevene lærer av?
Det er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av kurset. Logg inn via https://feide.kikora.no, eller gå til www.kikora.no og velg Logg inn. 

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.