แบบสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจซื้อที่พักอาศัยที่ประเทศญี่ปุ่น

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

คำถามเกี่ยวกับการซื้อที่พักที่ญี่ปุ่นพบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อ
โทร. 0-2267-7726
LINE : http://bit.ly/jed-line