Sondaj sou eksperyans kliyan MHMNCC

logo
Mèsi paske w patisipe nan sondaj sa a!

Konsèy Mendèv MassHire Metro North (MHMNWB) ap fè sondaj pou pi byen konprann eksperyans kliyan moun k ap chèche travay k ap itilize Sant Karyè MassHire Metro North (MHMCC). Sondaj la ta dwe pran 5-7 minit pou konplete. Feedback ou a ap ede nou evalye sèvis nou yo.