Mattekurs for Ålesund kommune 25.04.24

DATO: 25.04.2024
STED:  Blindheim ungdomsskole, Tverrvegen 25, 6011 Ålesund 

Torsdag 25.april inviterer Kikora og Ålesund kommune til kurs for lærere i grunnskolen.

Vi inviterer til to kurs. Om du velger å delta på begge eller om du nøyer deg med ett, så håper vi du blir med og tar en matbit med oss fra kl. 15.30 – 16.15.

14:30 - 15:30 Kikora Vurdering (5.-10.trinn)
Vi inviterer deg inn en gruppe og gjør klart et lite gjøremål i Kikora som du kan varme opp med. Basert på gjøremålet, går vi gjennom de ulike mulighetene man har for å sette opp ulike typer tester i Kikora. Du får så oppleve testene vi setter opp fra et elevperspektiv. Kan vi skape gode, motiverende vurderingssituasjoner som øker elevenes læringsutbytte ytterligere?

Kursholder: Tommy Nordby, Kikora

15:30 - 16:15 Pause med pizza

16:15 - 18:00 Peter Liljedahls vertikale tavler - Problemløsning og algoritmisk tenking

Vi går gjennom og tester ut Peter Liljedahls forskning og bruk av vertikale tavler med fokus på problemløsning. Vi demonstrerer hvordan du kan bruke vertikale tavler i klasserommet. Vi viser til konkrete oppgaver vi mener er spesielt godt egnet til denne typen undervisning. Det vil bli diskusjon og erfaringsutveksling rundt elevenes læringsutbytte ved å bruke slike tavler. Så avrunder vi med en liten økt i Kikora med algoritmisk tenking og programmering. Vi setter opp tre gjøremål av ulik vanskegrad som du kan prøve seg på. Deltakerne må ha med seg pc/nettbrett.

Kursholdere: Hallgeir Buset, Blindheim ungdomsskole og Tommy Nordby, Kikora.
Det er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av kurset. Logg inn via https://feide.kikora.no, eller gå til www.kikora.no og velg Logg inn. 

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.