טופס הגשת מועמדות למלגת מנהיגי שוליך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרטים אישיים וציוני פסיכומטרי 
ציוני הבחינה הפסיכומטרית 
קריטריונים לבחירה 
חובה לבחור לפחות שניים מהקריטריונים אשר מסבירים את הסיבות שבגינן אתם מגישים מועמדות (ניתן לבחור בכל השלוש) 
פרטים אישיים - מועמד/ת
פרטי בית ההורים
פרטים אישיים - אב
פרטים אישיים - אם
תואר ופקולטה - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
במקרה והתואר הוא דו-חוגי או תואר כפול, בחרו את החוג הראשי וציינו זאת בשורה הראשונה של החיבור רשות.

במידה והמקצוע או הפקולטה לא נמצא ברשימה, יש לבחור ב״אחר״ ולציין זאת בשורה הראשונה של חיבור הרשות. 

שימו לב - בנוגע לתארים בהנדסה, צריך להכניס גם את סכם ההנדסה 
אנא סמנו את כל הפקולטות/מקצועות הרלוונטיים
אנא סמנו את כל הפקולטות/מקצועות הרלוונטיים
קבצים אישיים 
שימו לב - הגודל של כלל הקבצים לא יכול לעלות על 3 מגה. 

בנוסף וודאו כי הקבצים הם DOC, DOCX , PDF  או TXT. 

עליכם להעלות את הקבצים הבאים: 

  1. תמונת ראש (אזור החזה ומעלה). 
  2. העתק של ספח תעודת הזהות של אחד ההורים או בן/בת הזוג (במידה ואתם נשואים). מדובר בספח שמראה את מספר האחים אחיות שלכם או מספר הילדים (במידה ובחרתם את קריטריון הצורך הכלכלי)
  3. מכתבי המלצה (שׁניים לפחות), המכתבים יכולים להיות מבית הספר, צבא, שנת שירות, שירות לאומי/אזרחי, מעסיק או גורם רשמי אחר. במידה ואתם רוצים להעלות יותר משניים, אנחנו אחדו את כולם לקובץ אחד (ניתן למצוא הסברים רבים ברשת כיצד לעשות זאת).
  4. העתק של אישור קבלה ללימודים. 
  5. אישור הכנסת הורים/בן/בת זוג. אנא קראו את ההוראות כפי שהן כתובות בתהליך ההרשמה והעלו את הקבצים המתאימים (במידה ובחרתם את קריטריון הצורך הכלכלי)
חיבורים
בחלק זה עליכם לכתוב חיבור של עד 800 מילים אנא הצמדו להוראות. חלק ראשון (עד 400 מילים)רקע כללי עליכם, מקום מגורים, משפחה, לימודים בתיכון, רקע התנדבותי, שירות צבאי/לאומי/אזרחי, אם התנדבתם לשנת שירות אנא הרחיבו על כך. חלק שני (עד 200 מילים) - מצב סוציו-אקונומי (במידה ורלוונטי). חלק שלישי (עד 200 מילים) - איפה אתם רואים את עצמכם עוד עשר שנים? מהם החלומות שלכם? מדוע בחרתם ללמוד את המקצוע הספציפי הזה?
חיבור רשות: בחלק ניתן להוסיף עוד מידע שיכול לעזור לנו לקבל את התמונה המפורטת ביותר עליכם. במידה ובחרתם בקריטריון השני (מנהיגות/יזמות/פיקוד) נשמח אם תפרטו יותר ותביאו דוגמאות. חלק זה לא יעלה על 250 מילים.  
מדיניות פרטיות 

הנני מותר/ת בזאת על חיסיון המידע ומאפשר/ת מסירת כל מידע אודותיי למוסד הלימודים שבחרתי.
בהרשמתך, הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי כל הפרטים והמידע אותו מילאת, בתיקך שבאתר ההרשמה, מהוה אישור וראיה לנכונות הפרטים שמילאת ולהסכמתך לכל הוראה / הנחיה /תקנה בנושא מלגת מנהיגי שוליך.


אני מאשר/ת ל- UJA Federation of Greater Toronto להשתמש בשמי ובתמונתי לצרכי שיווק מלגת מנהיגי שוליך.