Kikora-kurs for barneskolene i Hamar kommune 23.04.24

DATO: 23.04.2024
TID:     13:00 - 15:30
STED:  Storhamar skole
Er du ny i Kikora, eller trenger du inspirasjon?

I dette kurset inviterer vi deg inn i en gruppe og du får oppleve Kikora fra elevsiden. Her ser vi nærmere på arbeidsflyten mellom lærer og elev. Du får oppleve og erfare hvordan Kikora er koblet opp mot LK-20, både når det gjelder overordnet del, kjerneelementene, kompetansemålene på trinn og vurdering av disse. Vi modellerer så en læringsøkt med deg som elev, hvor vi setter søkelys på følgende:

 • Gjøremål – tildeling av læringspakker fremfor oppgaver
  • Introduksjon/Diskusjon – Læringssti A,B,C – Utsjekk
  • Hvordan tilpasse innholdet i et gjøremål?
  • Hvordan tildele gjøremålet til enkeltelever eller mindre elevgrupper
  • Gjøremålsrapporten - oppfølging av elevenes læringsutbytte
 • Introduksjon til Kikora Vurdering - Kikoras nye testverktøy
 • Mattemaraton 2024 - vårens vakreste eventyr
Det er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av kurset. Logg inn via https://feide.kikora.no, eller gå til www.kikora.no og velg Logg inn. 

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.