Borang Permohonan Program Duta Guru (PDG) Kohort 6

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Maklumat dan Arahan

Program Duta Guru (PDG) adalah sebuah program pembangunan profesionalisme guru oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Yayasan PETRONAS yang bertujuan untuk membentuk seramai 4,500 orang guru teladan yang kompeten dan komited untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) melalui pendidikan STEM.

Permohonan PDG bagi Kohort 6 kini dibuka kepada guru-guru sekolah menengah yang mengajar subjek STEM dan/atau Geografi yang berminat untuk menyertai Program Duta Guru Kohort 6 sebagai salah seorang peserta PDG.

📌Borang permohonan ini terbahagi kepada enam (6) bahagian:

(i)   Maklumat Peribadi

(ii)  Maklumat Sekolah

(iii) Penskoran Standard Kualiti@Sekolah

(iv) Penilaian Esei - Mengandungi dua (2) bahagian bagi Soalan Esei & satu (1) Soalan Opsyenal

(v)  Rujukan

(vi) Maklum Balas Pengalaman Permohonan Kohort 6


📌Tarikh Tutup: 18 Ogos 2024 (Ahad), 11.59 malam.


📌Pengisian borang ini akan mengambil masa dalam 15 hingga 20 minit

📌Permohonan akan dinilai selepas tarikh tutup permohonan. Sila berikan masa lebih kurang 3-4 bulan untuk menerima maklum balas tentang permohonan anda melalui emel. 


📌Pek Maklumat bagi rujukan para guru bagi mengisi permohonan ini boleh didapati di pautan ini https://tinyurl.com/PekMaklumatKohort6   


Sebarang pertanyaan lanjut tentang borang permohonan ini boleh diajukan kepada pihak Pelaksana PDG melalui Telegram atau Emel.   

📌Telegram: https://tinyurl.com/KumpulanTelegramKohort6PDG   

📌Emel:
recruitment_pdg@teachformalaysia.org

Bahagian (i) Maklumat Peribadi


Makluman: Sila berikan alamat emel yang masih aktif bagi memastikan perkongsian maklumat yang diberikan melalui emel adalah yang terkini.


Makluman: Sila pastikan anda menggunakan HURUF BESAR seperti yang tertera pada Kad Pengenalan anda dan pastikan ejaan adalah tepat. Pastikan penetapan auto ejaan telah dipadamkan. 
Contoh: ALI BIN ABU


Makluman: Sila isikan mengikut format yang telah ditetapkan.
Contoh: 000000-00-0000Makluman: Sila isikan nombor telefon bimbit anda tanpa tanda sempang. 
Contoh: 012345678

Makluman: Anda boleh dapatkan Nama Pengguna Telegram (username) di Settings. 
Contoh: @alibinabu


Makluman: Anda hanya boleh pilih satu jawapan sahaja. Pilihan tersebut haruslah menyatakan tugas hakiki yang lebih tinggi daripada Guru Akademik Biasa (GAB).

Makluman: Hanya Guru berjawatan tetap sahaja yang layak untuk memohon.


Contoh: Sarjana Pendidikan SainsMakluman: Sila biarkan kosong sekiranya tiada subjek tambahan.


Makluman: Sila biarkan kosong sekiranya tiada subjek tambahan.


Makluman: Sila biarkan kosong sekiranya tiada subjek tambahan.Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN pemilihan peserta. Maklumat ini bagi memudahkan pihak PDG dapat memberikan sokongan yang terbaik dan bersesuaian dengan keadaan kesihatan peserta tersebut sekiranya terpilih.

Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN pemilihan peserta. Maklumat ini bagi memudahkan pihak PDG dapat memberikan sokongan yang terbaik dan bersesuaian dengan keadaan kesihatan peserta tersebut sekiranya terpilih.

Sila biarkan kosong sekiranya tidak berkenaan.

Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN pemilihan peserta. Maklumat ini bagi memudahkan pihak PDG dapat memberikan sokongan yang terbaik dan bersesuaian dengan keadaan kesihatan peserta tersebut sekiranya terpilih.Makluman: Kecuali E-pertukaran sekolah / PPD / Negeri

Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN kriteria pemilihan peserta. Maklumat ini adalah bagi pihak PDG mengemaskini maklumat terkini  sekiranya Cikgu akan bertukar sekolah/daerah/negeri. 

Bahagian (ii) Maklumat Sekolah

Makluman: Sila nyatakan nama sekolah anda dalam huruf besar sahaja.
Contoh: SMK ABC (✓) smk abc (✗)

Makluman: Sila isikan mengikut format yang telah dinyatakan. Elakkan menekan butang Space Bar dan meninggalkan ruang didalam kod sekolah tersebut.
Contoh: AA1111
Makluman: Sila isikan nombor telefon bimbit anda tanpa tanda sempang. 
Contoh: 012345678

Sila berikan emel sekolah yang masih aktif dan boleh dihubungi.
Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN kriteria pemilihan peserta. Maklumat ini adalah bagi pihak PDG mengenal pasti cara-cara untuk bersama membina sokongan bagi memudahkan penglibatan guru dalam program ini.

Bahagian (iii) Penskoran Standard Kualiti@Sekolah

Pihak program ingin menilai tahap semasa guru dalam program untuk memberikan sokongan dan latihan yang sesuai sepanjang tempoh program berlangsung. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahawa guru dapat memperoleh perkembangan dan pembangunan yang maksimum semasa menjalani program.

Maklumat ini hanya akan digunakan untuk tujuan program ini sahaja.

Nota: Anda boleh menggunakan skor yang sedia ada dan terkini untuk bahagian ini.

Contoh Borang Penskoran Standard Kualiti@Sekolah
Sila klik pada pautan ini untuk melihat contoh borang Standard Kualiti@Sekolah dengan lebih terperinci.
Contoh Borang Penskoran Standard Kualiti@Sekolah
Sila ambil maklumat terkini yang sedia ada daripada borang ini dan isi dalam ruang di bawah.
Skor bagi SKPMG2

Skor maksimum ialah 10.

Skor maksimum ialah 10.

Skor maksimum ialah 5.

Skor maksimum ialah 15.

Skor maksimum ialah 25.

Skor maksimum ialah 5.

Skor maksimum ialah 10.

Skor maksimum ialah 20.

Skor maksimum ialah 100.

Bahagian (iv) Soalan Esei

Cikgu dikehendaki menjawab tiga (3) soalan esei wajib yang perlu melebihi 50-70 patah perkataan. Sila ambil masa untuk membuat refleksi sebelum menjawab soalan

Tips: Kaitkan visi STEM anda dengan visi Program Duta Guru dengan memberikan contoh bagaimana dua visi tersebut dapat memajukan Pendidikan STEM. Jelaskan motivasi anda untuk menjadi sebahagian daripada visi & misi program ini serta kongsikan rancangan masa hadapan selepas penglibatan dalam program 2 tahun sebagai Duta Guru.

Tips: Soalan ini ingin mengenal pasti daya tahan dan kesungguhan calon dalam menyertai Program Duta Guru. Huraikan pengalaman anda di mana anda perlu menggalas pelbagai komitmen dalam masa yang sama. Kriteria Duta Guru yang ideal adalah seorang individu yang mempunyai daya tahan serta semangat ingin belajar yang tinggi.

Tips: Soalan ini ingin mengenal pasti daya tahan dan kesungguhan calon dalam menyertai Program Duta Guru. Huraikan pengalaman anda di mana anda perlu mendapat sokongan pihak pentadbir dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Kriteria Duta Guru yang ideal adalah seorang individu yang mempunyai daya tahan serta semangat ingin belajar yang tinggi.

Soalan ini tidak akan menjejaskan peluang permohonan anda dan adalah opsyenal. Ruang penyerahan video ini adalah untuk mengalakkan para jawatankuasa PDG untuk mengenali anda melalui penyerahan video tersebut. Penyerahan video ini boleh dikongsikan dengan memberikan pautan Youtube video atau kongsikan pautan bagi fail tersebut.

Bahagian (v) Rujukan (Sekiranya ada)

Kongsikan maklumat guru/pegawai yang telah menggalakkan anda menyertai PDG. Sekiranya tiada, anda boleh kosongkan ruang kosong di bahagian ini.

Makluman: Sila pastikan anda menggunakan HURUF BESAR seperti yang tertera pada Kad Pengenalan individu terbabit dan pastikan ejaan adalah tepat. Pastikan penetapan auto ejaan telah dipadamkan. 
Contoh: AMINAH BINTI ALI

Makluman: Sila isikan nombor telefon bimbit individu terbabit tanpa tanda sempang. 
Contoh: 012345678

Bahagian (vi) Maklum Balas Pengalaman Permohonan Kohort 6

Bahagian ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada pihak jawatankuasa meningkatkan prestasi dan memperbaiki proses permohonan pengambilan peserta PDG.