logo

ขอขอบคุณที่สนใจสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ JEDUCATION CENTER ค่ะ

เงื่อนไขการชำระเงิน และสมัครคอร์สเรียนกับ JEDUCATION CENTER

1. เมื่อชำระค่าคอร์สเรียนแล้ว ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยน หรือย้ายคอร์สเรียน หรือดรอปเรียนได้ ในทุกกรณี

2. กรณีที่สอบไม่ผ่าน ผู้เรียนจะไม่สามารถรับใบประกาศจบการศึกษาจากทางสถาบันได้


**สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรเร่งรัด**


3. หลักสูตรเร่งรัดจะมีการสอบใหญ่ทั้งหมด 5 ครั้งของ 5 ระดับ ในกรณีที่ผู้เรียนสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน จะไม่สามารถเข้าเรียนในระดับถัดไปได้ 

4. หลักสูตรเร่งรัดไม่แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังเรียน ทำงานประจำ หรือมีแผนการเดินทางต่างจังหวัดบ่อย รวมถึงผู้ที่ป่วยบ่อย/มีนัดพบแพทย์

เนื่องจากการเรียนการสอนในหลักสูตรเร่งรัดมีเนื้อหาที่เข้มข้นเป็นพิเศษ
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถทำตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดของการสอบใหญ่ได้ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

เลือกคอร์สที่ต้องการสมัคร
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เรียนที่ JEDUCATION สีลม ที่กำลังรับสมัคร


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด เรียนที่ JEDUCATION สีลม ที่กำลังรับสมัคร

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด เรียนสดทาง ZOOM  ที่กำลังรับสมัคร

jcenter applicationโปรดกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน
ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ โปรดเลือก "จบการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ"เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉินเพื่อให้เซนเซได้รู้จักนักเรียนมากขึ้น กรุณาตอบคำถามด้านล่างนี้เพิ่มเติม


พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ
โทร. 0-2267-7726
LINE : http://bit.ly/jed-line

หนังสือแสดงความยินยอมให้ถ่ายภาพและวิดีโอ

        ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการให้ความยินยอมอนุญาตก่อนที่จะเผยแพร่ภาพถ่ายดิจิตอล วีดีโอบนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆ ในที่สาธารณะชนหรือตามสถานที่ใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดความเป็นส่วนตัวโดยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย 
        ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น / สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ เนื้อหา ข้อมูลบางส่วนของนักเรียน ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ดูแล บนเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต กระดานข่าวอื่นๆในที่สาธารณะชนหรือตามสถานที่ใดๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จึงจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ถ่ายทำ / ผู้ปกครองของผู้ให้ถ่ายทำ ก่อนที่จะนำข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน เผยแพร่บนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ต หรือกระดานข่าวอื่นๆ ในที่สาธารณะชน และสถานที่อื่นๆ 
        ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกได้ในอนาคต โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น / สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า/เท่ากับ 20 ปี
ข้าพเจ้ายินยอมอนุญาต ให้ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น / สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้


สำหรับนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

ข้าพเจ้ายินยอมอนุญาต ให้ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น / สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้