בקשה לעזרה עבור:בר מצווה - הגשת מועמדות למדריך

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

ארגון רבני צהר
077-7756565
office@tzohar.org.il