שמחה לילד

בקשה לעזרה עבור:מטרות חונכות

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

במידה שאתם נתקלים בקושי בהזנת הטופס ו/או בשליחתו - יש ליצור קשר עם בת השרות הרלוונטית לפי הסניף אליהם אתם משתייכים: 
ירושלים- הדר: 054-4997074
מרכז- אביה: 052-6305544
צפון- יעל: 052-9514927