בקשה לעזרה עבור:מעניקים לניצולים          לטופס באנגליתלוגו - צהר 2017

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

ארגון רבני צהר
077-7756565
office@tzohar.org.il