בקשה לעזרה עבור:Mechon Hadar Payment

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

If you have any questions or trouble filling out this form, please call the Hadar office at (646) 770-1468.