ขอความช่วยเหลือในเรื่อง:แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลการสมัครเรียน&nbsp;<span style="font-size: 14.04px;">มหาวิทยาลัยฮอกไกโด</span>

ข้อมูลติดต่อบุคคลผู้รับผิดชอบในแบบฟอร์มนี้:

If you have any problems with this form, please contact to below address.
このフォームに不具合などが生じた際は、下記までご連絡ください。

バンコク日本博実行委員会: info@nipponhaku.com
JEDUCATION: corporate@jeducation.com

2 Jasmine City Bldg. 27th FL. Sukhumvit Rd. Bangkok 10110 Thailand