שמחה לילד

בקשה לעזרה עבור:טופס זיהוי

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

במידה שאתם נתקלים בקושי בהזנת הטופס וץאו בשליחתו - יש ליצור קשר עם בת השרות הרלוונטית לפי הסניף אליהם אתם משתייכים: 
ירושלים- יובל: 050-7599463
מרכז- שני: 054-6765549
צפון- שני: 054-5247317
בוגרים- מיטב : 053-3031918