בקשה לעזרה עבור:מידע  על תחומי התנדבות נדרשים בקרן  לידידות

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

שלום,
במידה ואינך מצליח למלא טופס זה או בכל מקרה של תקלה ניתן לפנות
בדואר אלקטרוני למנהל מערכות המידע של הקרן לידידות
כדי להקל על מתן מענה יש לציין את פרטי הודעת השגיאה (עדיף צילום מסך)
grants@ifcj.org.il
בברכה
מחלקת מערכות מידע
הקרן לידידות