בקשה לעזרה עבור:&nbsp;<img src="//www.tfaforms.com/forms/get_image/200552/ce8b5518c945bfebec57ebc296c9923f--.jpg" alt="logo" style="max-width: 100%;">

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

בכל שאלה מוזמנים לפנות למפעם עמק יזרעאל והגליל העליון 
דקלה רוזנשטיין-שלומי
 diklar@eyz.org.il   
04-6520731