בקשה לעזרה עבור:טופס הרשמה ראשוני (2017)

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

במקרה של תקלה במערכת ניתן לפנות ל: alongu@tfi.org.il