בקשה לעזרה עבור:טופס פרטי מועמד/ת להתנדבות כתומך/ת הוראה בתכנית שיעור ביחד

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

shiuracher@shiuracher.org