בקשה לעזרה עבור:הגשת מועמדות לעבודה - המכון הדמוקרטי

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

המכון לחינוך דמוקרטי, דרך נמיר 149 תל אביב, טלפון לסיוע:03-7412729