בקשה לעזרה עבור:<img src="//www.tfaforms.com/forms/get_image/175442/dfRzzyDscIXeXbI2yynLAsBm6IbRBJtOrUTTfPKqvvgaUd9IRewfCD3TQAjHWfKO-mailerheadershort.png" alt="אתיקה יהודית אצלך במייל" style="max-width: 100%;">

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

ארגון רבני צהר
077-7756565
office@tzohar.org.il