Assistansbegäran för:Intresseanmälan till Dans i skolan-biennalen 2018

Den ansvarige för formuläret har angett den här kontaktinformationen.

Institutet Dans i skolan
Trädgårdstvärgränd 2, 111 31 Stockholm
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: dansiskolan@hotmail.se