בקשה לעזרה עבור:<span style="font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, sans-serif; font-size: 24px; text-align: center;">סדרת כנסי הקיץ של צהר לשנת תשע"ח</span>

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

ארגון רבני צהר
077-7756565
office@tzohar.org.il