בקשה לעזרה עבור:<b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode', sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" lang="HE">יום כיפור תשפ"ב - רישום לרכזים</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:David" dir="LTR"></span>

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

ארגון רבני צהר
077-7756565
office@tzohar.org.il