בקשה לעזרה עבור:יום כיפור תשפ"ד - רישום לרכזים

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

ארגון רבני צהר
077-7756565
office@tzohar.org.il