בקשה לעזרה עבור:    פדיון כפרות - יום כיפור תשפ"ד

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

ארגון רבני צהר
077-7756565
office@tzohar.org.il