בקשה לעזרה עבור:<b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" dir="RTL" lang="HE">&nbsp; &nbsp; פדיון כפרות - יום כיפור תשפ"ב</span></b>

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

ארגון רבני צהר
077-7756565
office@tzohar.org.il