При нужда от помощ:Формуляр за училища: кандидатстване по проект FIERST № 592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, за учебната 2019/2020 г.

За контакт с лицето отговорно за тази форма:

info@zaednovchas.bg