בקשה לעזרה עבור:<div align="center"><b>דיאדה - טופס הגשה מקדמית מהירה</b></div>

האדם שייצר את הטופס השאיר את פרטי ההתקשרות הבאים:

layleadership@jdc.org