Intresseanmälan - TFS:are HT-19 

Kul att ni är intresserade av att anställa en TFS:are!
Vi rekryterar framförallt inom Ma, No och teknik men söker även akademiker med behörighet i spanska, svenska och engelska.

En TFS:are måste undervisa i minst ett av sina behörighetsämnen på högstadiet enligt de krav som ställs från lärosätena gällande VFU. Om kraven kring VFU uppfylls finns det även möjlighet att undervisningen sker även  på mellanstadiet.

För oss är det oerhört viktigt att era förväntningar möts, därför vill vi försöka möta era behov genom att få veta mer om den tilltänkta tjänsten. Det är viktigt att det finns förutsättningar att kunna ge TFS:aren en bra start och stöd på skolan. 

En TFS:are anställs på 100% enligt skollagen. Fyra dagar i veckan arbetar TFS:aren  som undervisande lärare och en dag i veckan är betald för studier i pedagogik. Skolan skapar en 80% tjänst som är hållbar för någon som är ny i yrket och läser på ca 75% studietakt. 

Är du intresserad av fler TFS:are? Fyll i en intresseanmälan per tilltänkt tjänst.Kompetensbehov 

Information om skolan

F-9 4-9 6-9 7-9