Ansökan 2018 -  del 1

| Fortsätt med ett tidigare sparat formulär
Återuppta senare

För att kunna återuppta det här formuläret senare, ange din E-postadress och ange ett lösenord.Nu börjar det!


Vad roligt att du vill ta första steget. Vi är övertygade om att alla barn kan och nu söker vi modiga ledare som delar vår övertygelse. Vårt ledarskapsprogram är en tuff och enormt utvecklande resa. Under programmets två år arbetar du som lärare i en skola med utmaningar samtidigt som du läser in din lärarexamen på distans och får en unik ledarskapsutbildning. 


Du kommer att vara ansvarig för elevers framgång från dag ett i programmet - leda dem till bättre studieresultat och skapa möjligheter för dem att nå sin fulla potential.  


Antagningen till vårt ledarskapsprogram förutsätter två saker:

  • Akademiska meriter: Universitetsstudier med ämnesinriktning mot matematik, teknik, fysik, kemi, biologi, svenska, engelska, spanska, franska eller tyska. Minst 90 hp inom ditt huvudämne inklusive ett självständigt arbete i samma ämne. Du behöver även uppfylla kraven för grundläggande behörighet för universitetsstudier i Sverige.
  • Rätt matchning: Social kompetens, lösningsfokus, målmedvetenhet, självinsikt, motivation och ledarskap är kompetenser och förmågor som vi testar för att hitta rätt matchning till programmet. 
Vår rekryteringsprocess består av en ansökan som är uppdelad i två steg och av en urvalsdag. 

Här, i ansökans första del, är vi nyfikna på att veta vad som motiverar dig att söka vårt ledarskapsprogram. Vi frågar även om kontaktuppgifter, akademiska meriter och om ideella engagemang.

Ansökan består av fyra sidor och tar ca. 15 minuter att slutföra. 

Lycka till!

Dina personuppgifter krävs för rekrytering och urval till Teach for Swedens ledarskapsprogram. Teach for Sweden kommer inte lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag där det är nödvändigt för antagning till programmet så som behörighet till högskola/universitet samt placering hos huvudman eller skola. Uppgifterna sparas maximalt två år och kommer därefter att anonymiseras. Eventuella frågor gällande Teach for Swedens lagring kan skickas till personuppgiftsansvarig via info@teachforsweden.se
KontaktuppgifterI enlighet med Skollagen och lagen om registerkoll för personer som ska arbeta med barn behöver du som ska ta anställning inom skollagsreglerade verksamheter visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Lagstiftningarna syftar till att stärka barn och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. 

För att kunna bli antagen till vårt ledarskapsprogram behöver du kunna uppvisa ett tomt utdrag från polisens belastningsregister.
Under ledarskapsprogrammets två år läser du en specialutformad Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) som ger dig din lärarexamen. Våra lärosäten ansvarar för förhandsgranskningen av dina akademiska meriter och antagningen till KPU. Vi har ledare som är nyexaminerade och ledare som arbetat en tid efter sina studier.

Oavsett var i din karriär du står behöver du vara behörig till de akademiska momenten i ledarskapsprogrammet. 


Du kan läsa om de akademiska behörighetskraven på vår hemsida
 
   

Rätt matchning till programmet
Motivation är en viktig del när vi söker rätt matchning till program. I vårt ledarskapsprogram har vi olika typer av ledare som motiveras av olika saker. Vi är nyfikna på vad som motiverar dig.

Skalan visar motivation där 1 är lägst och 10 högst.


Hur mycket motiveras du av följande? (1 är inte motiverande och 5 är mycket motiverande)
1 2 3 4 5
   


Kännedom
Vi vill alltid bli bättre på det vi gör och vill gärna ha din hjälp.

Svaren på frågorna nedan kommer inte att användas i urvalssyfte utan enbart för att utvärdera våra marknadsföringsinsatser. T.ex. Vad sa din kompis? Vad sökte du på? 


Klicka på "slutför" för att skicka in din ansökan. Om knappen inte fungerar, gå igenom formuläret och dubbelkolla att du har svarat på alla obligatoriska frågor, de är markerade med en röd asterisk.