טופס הרשמה לביה"ס הרטמן לבנים

טופס הרשמה לשנת תש"פ

חטיבת הביניים תורנית-ניסויית
של מכון שלום הרטמן – טל: 02-5675370 – פקס: 02-5675373, רח' קליין 7, 93113

לטופס זה נא לצרף : 
1. תעודה של כיתה ה (מחצית 2) ותעודה ו (מחצית 1)
2. תמונת פספורט 1
3. צילום תעודת זהות של אחד ההורים + הספח


Contact Information