Handläggningstiden är ca 15 arbetsdagar.

Observera följande: 

- YH-studier påbörjade mer än 7 år sedan samt kopia på ditt diplom måste hämtas via Myndigheten för Yrkeshögskolan, antigen genom mail till info@myh.se eller telefon 010-209 01 00.

- Vid avslutade studier på övriga program fram till 1999 får du ett intyg.

- Vid avslutade studier på övriga program från 2000 fram tills idag får du betygskopia och intyg.